De Kinderkrans

De bouw van de nieuwe kerk (1875-1877) de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, werd in 1877 aanleiding voor de stichting van de Kinderkrans. Een vader uit Schiedam, was op het idee gekomen zijn zoontje bij zijn vriendjes te laten collecteren voor de nieuwe kerk van O.L. Vrouw van het Heilig Hart te Sittard. Hij noemde dat groepje de Kinderkrans. Toen de zusters Ursulinen er van hoorden, besloten zij iedere dag voor de kinderen een acte van toewijding te bidden. Zo groeide de gedachte om van de Kinderkrans een blijvende instelling te maken.

De Kinderkrans werd kerkelijk opgericht in de basiliek te Sittard op 8 juli 1878, door de bisschop van Roermond, mgr. Paredis. Het doel was de kinderen onder de bijzondere bescherming te stellen van Maria, de moeder van God en van de gelovigen. Direct na de geboorte van een kind kon en kan het worden ingeschreven in de Kinderkrans en het blijft dan lid tot het de volwassen leeftijd bereikt heeft.

Ook ongeboren kinderen van aanstaande moeders die ziek zijn kunnen worden opgedragen aan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Dit geldt eveneens voor moeders die ongewenst zwanger zijn geraakt. Indien in het laatste geval een derde het ongeboren kind aanmeldt, dient de moeder zelf hier geen bezwaar tegen te hebben.

Toewijding aan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Ouders en grootouders voelen vaak heel goed aan dat de geboorte van een nieuwe mens iets wonderlijks is, een groot geheim. Vaak beseffen zij maar al te goed dat wij dat nieuwe leven niet in onze macht hebben. En het dus ook niet altijd kunnen behoeden voor pijn en ongeluk. Maria, de moeder van Jezus, kent het geluk, maar ook de zorgen en de pijn, die dit nieuwe leven met zich mee kan brengen. Als moeder van Jezus is zij moeder van allen die in Hem geloven. Daarom dragen veel mensen hun kinderen en kleinkinderen op aan Maria door hen in te schrijven in onze Kinderkrans. Over en door de generaties heen, generaties verbindend, dat een kind toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

Voor de kinderen van de Kinderkrans wordt dagelijks gebeden tijdens het Rozekransgebed, daarbij het “Gedenk, O Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart”. Altijd brandt voor het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart een votiefkaars tot intentie van de kinderen. Iedere donderdag wordt voor de kinderen een Heilige Mis opgedragen in de Basiliek en na deze H. Mis, in hun naam de “Akte van Toewijding” gebeden.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 15 euro per kind.


Opgave:

Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Oude Markt 20, 6131 EN Sittard

Telefoon: 046-4515141
E-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

IBAN rekening: NL72 RABO 0130 5731 75

 

Vermelding inschrijfgegevens

Graag willen wij inschrijven in de Kinderkrans van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart:

Achternaam en roepnaam: ………………………………………………………………..

Geboortedatum: …………………………. Geboorteplaats ……………………………

Betalingswijze, per bank

Het inschrijfbewijs en de gezegende Rozekrans kan gestuurd worden naar:

Naam: …………………………………………………………………………………………….

Straat: ……………………………………………………………………………………………

Postcode en Plaats: ………………………………………………………………………….

Deze gegevens sturen naar de Aartsbroederschap (zie bovenvermeld postadres en emailadres).

Reactie bij inschrijving: Graag willen wij Jake in laten schrijven in de kinderkrans zodat hij onder bescherming is van Maria. Onze drie zoons heeft Maria ook geholpen te worden tot drie gezonde, gelukkige en geslaagde volwassen mannen waarvoor wij Haar zeer dankbaar zijn.