H. Missen op zondag vervallen tijdelijk

Kapelaan Ranil Weerawarna is eind september verhuist naar het dekenaat Horst. De nieuwe kapelaan José Guerrero wordt eind oktober 2022 tot diaken gewijd en op 3 juni 2023 tot priester. Tot die tijd is hij niet volledig inzetbaar. 

Vanwege dit priestertekort heeft de deken besloten vanaf 1 november de H. Missen op zondag in de basiliek tijdelijk te laten vervallen. Kerkgangers kunnen dan de eucharistieviering in de St. Michielskerk bijwonen. Wel is er een viering op eerste Kerstdag in de basiliek. Deze situatie zal in ieder geval zo blijven tot Pasen 2023. 

De eucharistievieringen op donderdag en zaterdag gaan wel gewoon door. Ook heeft e.e.a. geen invloed op de dagelijkse openstelling van de basiliek voor gelovigen, pelgrims en toeristen.
De basiliek is van dinsdag t/m zondag geopend van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.