Rob Merkx wordt nieuwe deken van Sittard en rector van de basiliek

De hoogeerwaarde heer mgr. Rob Merkx wordt de nieuwe deken van Sittard en pastoor van het parochiecluster in de binnenstad van Sittard. Merkx volgt in die functie deken Wilbert van Rens op, die met emeritaat gaat. Merkx is nu nog plebaan-deken van Roermond. De benoeming van de nieuwe deken is dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Na aanvankelijk een technische studie gedaan te hebben volgde Rob Merkx (Rotterdam, 1957) de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc. In 1987 werd hij tot priester gewijd en benoemd tot kapelaan van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. In 1990 werd hij pastoor van de Annaparochie in Heerlen en vervolgens in 1995 van de Michaëlparochie in Herten. Tegelijkertijd was Merkx directeur van het toenmalig Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom en verbonden aan de kerkelijke rechtbank. Van 1 december 1999 tot 1 maart 2009 was hij deken van Horst en pastoor van diverse parochies in dat dekenaat. Op 1 maart 2009 werd Merkx benoemd tot plebaan-deken van Roermond. In die rol was hij deken van Roermond, pastoor van Roermond-centrum en opnieuw van Herten en als plebaan ook pastoor van de Sint-Christoffelkathedraal, de bisschopskerk.

Op zijn nieuwe standplaats wordt Merkx deken van het dekenaat Sittard en pastoor van de samenwerkende parochies HH. Petrus en Michaël (binnenstad), H. Bernadette (Baandert), H. Gemma (Sanderbout), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Hart van Jezus (Overhoven) en rector van de basiliek O.-L.-Vrouw van het H. Hart en van de Gemmakapel. Daarnaast wordt Merkx ook administrator van de parochie O.-L.-Vrouw Geboorte (Broeksittard).

In Sittard volgt Merkx deken Wilbert van Rens op, die per 1 mei officieel met emeritaat gaat. Tot aan het moment waarop Merkx in Sittard aan de slag gaat, blijft Van Rens administrator (= waarnemend pastoor) van Sittard. Het is nog niet helemaal zeker wanneer Merkx aan zijn nieuwe taak in Sittard kan beginnen, maar gestreefd wordt naar 1 juni. Vanwege de beperkende coronamaatregelen zal hij dan in besloten kring geïnstalleerd worden. Ook bij het afscheid in Roermond wordt alleen in kleine kring stilgestaan. Het is bedoeling om op een later moment zowel in Roermond als in Sittard bij respectievelijk het vertrek en zijn aantreden stil te staan.

WELKOM AAN NIEUWE DEKEN H.E.H. MGR. ROB MERKX.

Het gebeurt maar zelden maar langs deze weg mag ik u aankondigen en welkom heten onze nieuwe deken van Sittard, pastoor van onze parochies H.H. Petrus en Michaël, H Bernadette, H. Hart van Jezus (Overhoven), H. Paulus (Limbrichterveld), H. Gemma (Sanderbout) en O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard) en rector van Basiliek O.L.Vrouw van het H. Hart, ook
van H. Gemmakapel (Leyenbroekerweg). Het is onze Bisschop Mgr. H. Smeets die deken Mgr. Rob Merkx benoemd heeft tot mijn opvolger.
Hij zal zichzelf binnenkort aan U voorstellen in het volgende parochieblad en waarbij we u meer kunnen berichten wanneer hij zich zal vestigen in onze Sittardse gemeenschap.

Mede namens ons kerkbestuur, onze collega’s in de pastoraal en al de
vrijwilligers heten we hem van harte welkom en we hopen dat Sittard en hij een goede band met elkaar weten op te bouwen tot heil van onze parochianen. Deken Merkx is 63 jaar, is goed van gezondheid, een harde werker en is gewend zich in allerlei pastorale situaties zich geheel te geven. Hij aanvaardt benoemingen als een heilzame opdracht waarbij hij zichzelf geheel op de achtergrond plaatst opdat Christus meer en meer op de voorgrond treedt tot heil van zijn Kerk. We wensen hem Gods Zegen toe voor zijn nieuwe pastorale taak en zeggen daarbij oprecht: Proficiat!! Moge de voorspraak van de Dienaar Gods Deken Tijssen hem hierbij bijzonder ten deel vallen. Aftredend deken Wilbert van Rens.